Przepustnice powietrza

Regulator przepływu RDR jest elementem, który montuje się wewnątrz przewodu, w celu osiągnięcia stałego natężenia przepływu w zakresie ciśnienia między 50 a 250 Pa. Stosowany jest w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, na wyciągu lub na nawiewie.

Montaż instalacji

Istotne informacje:
• Autoregulowany w zakresie ciśnienia od 50 do 250 Pa
• Łatwa regulacja natężenia przepływu
• Blokada modułu regulacji natężenia przepływu za pomocą śrubokręta
torx nr 10
• Wykonany z tworzywa sztucznego klasy M1 (i stali cynkowanej w
przypadku osłon o średnicach od 125 do 250 mm
• Górna granica temperatury stosowania: 60°C

Regulator przepływu RDR może być wyregulowany podczas instalacji na daną wartość natężenia przepływu. Podziałka po bokach otworu oznacza regulacje.

1 Prostka kołnierza z uszczelką
2 Łącznik odległościowy (w zależności od natężenia przepływu)
3 Korpus
4 Element regulatora
5 Moduł regulacji natężenia przepływu
6 Śruba blokująca moduł regulacji

RDD1 (mm)D2 (mm)L (mm)
Ø 80767655
Ø 100969370

1 Prostka kołnierza z uszczelką
2 Łącznik odległościowy (w zależności od natężenia przepływu)
3 Korpus
4 Element regulatora
5 Moduł regulacji natężenia przepływu
6 Śruba blokująca moduł regulacji

RDD1 (mm)D2 (mm)L (mm)
Ø 12511711490
Ø 15014514891
Ø 16014514891
Ø 20019019591
Ø 250235245120

ELEMENTY SKŁADOWE REGULATORÓW RD W ZALEŻNOŚCI OD NATĘŻENIA PRZEPŁYWU:

RDMontażNatężenie przepływu powietrza (m3/h)Wyregulowane natężenie przepływu (m3/h)Kod
Ø 80RDR Ø 80od 15 do 50509404
Ø 100RDR Ø 80 + 1 łącznik odległościowyod 15 do 50509409
Ø 100RDR Ø 100od 50 do 1001009413
Ø 125RDR Ø 80 + 2 łączniki odległościoweod 15 do 50509419
Ø 125RDR 0 100 + I łącznik odległościowyod 50 do 1001009423
Ø 125RDR 0 125od 100 do 1801809427
Ø 150RDR 0 80 + 3 łączniki odległościoweod 15 do 50509430
Ø 150RDR 0 100 + 2 łączniki odległościoweod 50 do 1001009431
Ø 150RDR 0 125 + I łącznik odległościowyod 100 do 1801809434
Ø 150RDR 0 150od 180 do 3003009439
Ø 160RDR 0 80 + 3 łączniki odległościoweod 15 do 50509440
Ø 160RDR 0 100 + 2 łączniki odległościoweod 50 do 1001009441

RDMontażNatężenie przepływu (m3/h)Wyregulowane natężenie przepływu (m3/h)Kod
Ø 160RDR Ø 125 + I łącznik odległościowyod 100 do 1801809444
Ø 160RDR Ø 150od 180 do 3003009449
Ø 200RDR Ø 80 + 4 łączniki odległościoweod 15 do 50509455
Ø 200RDR Ø 100 + 3 łączniki odległościoweod 50 do 1001009456
Ø 200RDR Ø 125 + 2 łączniki odległościoweod 100 do 1801809457
Ø 200RDR Ø 160 + I łącznik odległościowyod 180 do 3003009464
Ø 200RDR Ø 200od 300 do 5005009468
Ø 250RDR Ø 100 + 4 łączniki odległościoweod 50 do 1001009475
Ø 250RDR Ø 125 + 3 łączniki odległościoweod 100 do 1801809476
Ø 250RDR Ø 160 + 2 łączniki odle ościoweod 180 do 3003009477
Ø 250RDR Ø 200 + I łącznik odległościowyod 300 do 5005009483
Ø 250RDR Ø 250od 500 do 7007009488

REGULACJA

Przed instalacją regulatora, należy przeprowadzić kalibrację natężenia przepływu: Odkręcić o 1/4 obrotu śrubę blokującą moduł regulacji za pomocą śrubokręta torx nr 10 Ustawić oznaczenie modułu (znajdujące się z lewej lub prawej strony) na przeciwko wartości żądanego natężenia przepływu Dokręcić śrubę blokującą moduł regulacji Istnieje możliwość uzyskania innego natężenia przepływu niż te oznaczone na regulatorze, ustawiając oznaczenie modułu regulacji w położeniu pośrednim.

INSTALACJA

Regulator przepływu należy zamocować wewnątrz przewodu pionowego lub poziomego. W przypadku przewodu poziomego należy zwrócić uwagę na kierunek BAS (DÓŁ) zaznaczony w przedniej części regulatora. Uszczelka wargowa zapewnia szczelność. Gdy regulator połączony jest z wylotem rozprowadzania powietrza, minimalna odległość między wylotem i regulatorem musi wynosić co najmniej jedną średnicę w przypadku wyciągu i trzy średnice w przypadku nawiewu. Nie manipulować, ani nie naciskać ruchomej przepustnicy (element regulatora) podczas instalacji. Należy bezwzględnie przestrzegać kierunku strumienia powietrza oznaczonego na prostce kołnierza.

KONSERWACJA

Regulator przepływu musi być zawsze dostępny, aby umożliwić jego konserwację